+

อิเล็กทรอนิกส์12S6025M Server พัดลมระบายความร้อน DC 12V 0.12A 60X60X25Mm 2สาย

USD 10.15USD 11.03

อิเล็กทรอนิกส์12S6025M Server พัดลมระบายความร้อน DC 12V 0.12A 60X60X25Mm 2สาย

Description
Specification
+